logotype

Prihlásenie

Najnovšie pridaný príspevok

Návšteva pápeža Františka v Košiciach

Návšteva pápeža Františka v Košiciach. Rozhovor pre Vatikánsky rozhlas.

Najnovšie pridané video

Koronavírus v tieni Veľkej noci

Veľká noc je najdôležitejší kresťanský sviatok. Je podstatou a centrom kresťanskej viery. Je to oslava víťazstva života nad smrťou. Obrady tejto Veľkej noci však budú kňazi v kostoloch sláviť bez veriacich, ktorí ju budú sláviť vo svojich domovoch. Presne tak sa slávila aj prvá Veľká noc, noc odchodu židov z Egypta. Biblické čítania, ktoré opisujú vyslobodenie židov z otroctva, sú súčasťou aj kresťanskej Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu. Nuž teda vedzme, že prvú veľkú noc v Egypte - Paschu, židia slávili vo svojich domovoch. Každá rodina bola takpovediac sama v izolácii vo svojom dome: „Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať...“ (Ex 12, 23). Neboli ani v chráme, ani v kostole, ani v synagóge (nič také vtedy ani neexistovalo)... Posledný deň v egyptskom otroctve mala každá židovská rodina prežiť v bdení a osamote. Na druhý deň boli slobodní! Otroctvo ostáva za nimi a oni sa vydávajú na cestu do zasľúbenej zeme. My sami sa v týchto dňoch cítime „ako vo väzení“. Niektorí z nás sú nakazení zákerným koronavírusom, mnohí trpia inými chorobami, ťažkosťami, problémami a nám všetkým sa nečakane prevrátil svet hore nohami.  

 Taliansky biskup Antonio Bello, ktorý v roku 1993 zomrel v povesti svätosti raz rozprával veľmi peknú príhodu. Ako biskup navštívil jednu svoju farnosť, v ktorej prebiehala prestavba kostola. Miestny pán farár preto vzal veľký kríž z hlavného oltára a zatiaľ ho umiestnil do bočnej chodby kostola. Ku krížu napísal oznam s veľkými písmenami: Umiestnenie tohto kríža je tu iba dočasné. Biskup Bello to komentoval nasledovnými slovami: „Toto je asi najkrajší opis kríža, aký som kedy počul!“ Zlo má svoj čas spočítaný, dobro je nekonečné.

Ani kríž a kríže v našom živote tu nebudú večne, svoj čas majú spočítaný. To je vynikajúca správa pre teba, kto sa bojíš o zdravie svoje i svojej rodiny. Povzbudenie pre teba, kto nevieš ako to bude v zamestnaní, či ho snáď aj nestratíš. To je to, čo potrebuješ teraz počuť ty, kto začínaš byť v depresii a zažívaš strach a paniku. Vydrž ty, kto musíš pracovať (možno aj z domu), ale pri tom sa máš celý deň postarať o deti ktoré, teraz nechodia do školy. Vytrvaj ty, kto sa musíš starať o vlastnú domácnosť, ešte viac chrániť svojich starých rodičov. Preukáž veľkorysosť ty, kto naraz objavuješ toľko chýb u svojho manžela, u svojej manželky. Pán stojí pri tebe, i keď si už slabý dôchodca, odvahu! Ukáž nebojácnosť ty, ktorému sa úplne zmenili plány a projekty ľahli popolom... Vydržte, zlato sa čistí ohňom... Keď pred nami život jedny dvere zatvorí, tam nám Božia láska ďalšiu bránu otvorí!  Ešte aj v Evanjeliách je napísané, že Kristus visel na kríži iba tri hodiny, a dosť... A na tretí deň vstal z mŕtvych! Aj to je jeden z hlavných odkazov Veľkej noci a vzkriesený Kristus je toho dôkazom – zlo má svoj čas spočítaný, dobro je nekonečné!

Nám, kresťanom, Veľká noc sprítomňuje víťazstvo Krista, ktoré nemá žiadne limity a hranice. Toto víťazstvo je v prvom rade triumf nad neviditeľnými nepriateľmi našich životov ako sú strach, beznádej, malomyseľnosť, zúfalstvo, hriech a smrť. Sila a milosť Vzkrieseného nebude v tomto roku 2020 menšia ako bola počas uplynulých 2000 rokov! Tento rok sú kresťania prinútení zriecť sa hlbokých a podmanivých obradov veľkonočného Trojdnia. Budú vo svojich domovoch sami, tak ako boli sami židia počas prvej Veľkej noci – noci, ktorá im darovala slobodu. Kňazom budú v prázdnych kostoloch veriaci naozaj veľmi chýbať, ale v žiare veľkonočnej sviece - paškálu, budú spievať aj tieto slová oslavnej piesne Exultetu: „Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným. Odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia a pokoruje pýchu mocných. Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom. (...)“.

Veriaci budú teraz vo svojich domovoch sláviť veľkonočné sviatky osamote. Takto sa budú dotýkať samotných koreňov viery. Oslávia príchod Pána, tentokrát už vzkrieseného. V súčasnom svete (...), uvádza katechizmus, majú kresťanské rodiny prvoradý význam ako ohniská živej a žiarivej viery. Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu dokonca starobylým názvom Ecclesia domestica, domáca cirkev.

Z celého srdca tak my, kňazi, vymodlievame všetkým, nech svetlo vzkrieseného Krista prenikne každú našu myšlienku, slovo a skutok. Nech Jeho milosť vzkriesi našu odvahu, a oživí našu nádej, nech premení naše obavy na pokoj a smútok na radosť! Nech sa teda vzkriesenému Kristovi splní Jeho sen o nás! Lebo koronavírus môže byť najväčšia globálna kríza tohto sveta, ale vzkriesenie Krista - Veľká noc, je najväčšia udalosť v celých ľudských dejinách. Požehnané veľkonočné sviatky!

 

ALELUJA!

Juraj Jurica na FB
RSS
J.Jurica podcast