logotype

Prihlásenie

Najnovšie pridaný príspevok

Najnovšie pridané zamyslenie

Najnovšie pridaný text

100. výročie narodenia pápeža sv. Jána Pavla II.

22. februára 1999 som mal tú veľkú milosť, že som ešte ako bohoslovec, miništroval v chráme sv. Petra sv. otcovi Jánovi Pavlovi II. Ako prvý slovanský pápež sedel na Petrovom stolci od roku 1978 do roku 2005, teda 27 rokov. Bol v poradí 264. pápežom. Rozvinul dialóg kultúr, ktorý napomohol spravodlivosti a mieru medzi ľuďmi a napĺňal misiu Cirkvi aj v modernom svete, prinášajúc večné hodnoty ľuďom našej doby.

Juraj Jurica

Pár dobrých rád, otázok pre snúbencov

Obnova eRkàrov vo Vysokej nad Uhom

Čítať ďalej...

Rozhovor v rádiu LUMEN na tému kresťan v postmodernom svete

Čítať ďalej...

Pastorácia rodiny

Pastorácia rodiny

Záznam prednášky na Konferencii Pastorácia rodiny v Badíne 29.10.2014, organizovanej KBS

Čítať ďalej...

Relácia - Viera v živote

Relácia o pontifikáte Sv. Otca Benedikta XVI. (odvysielaná 24.2.2013)

Čítať ďalej...

Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku - Rádio Lumen, relácia Karmel

Dlhoročný pápežský ceremonár bl. pápeža Jána Pavla II. o. arcibiskup Piero Marini v Košiciach - relácia o medzinárodnej vedeckej konferencii (odvysielaná 4.11.2012)

Čítať ďalej...

Juraj Jurica na FB
RSS
J.Jurica podcast